Autolisp để xóa background (255, 255, 255) trong Autocad blocks

How To Remove White Background Color (255, 255, 255) From Blocks In Autocad
Please Share

Trong khi làm việc với bản vẽ nội thất thì mình rất hay sử dụng các loại block và hatch, một trong những loại hatch mình hay xài cho block là background colour, bởi vì nó tiện dụng để giúp mình che đi các đối tượng khác trong bản vẽ. Mình biết là rất nhiều bạn thích sử dụng lệnh Wipe out của Autocad, mình cũng vậy, nhưng Wipe out cũng có những điểm hạn chế của nó, mình sẽ nói rõ trong phần khác nhé. 

Ở bài viết này mình muốn chia sẻ cho các bạn cách xóa nền trắng 255, 255, 255 trong Block của Autocad, đó là sử dụng một loại Autolisp trong link này. Các bạn download về và sử dụng nhé. Nếu vẫn chưa biết cách dùng thì có thể xem trong video clip sau của mình hoặc gửi tin nhắn cho mình nhé. Cám ơn các bạn.

How To Remove White Background Color (255, 255, 255) From Blocks In Autocad

When working with my Interior Design drawings, I often use many kinds of blocks and hatches. One of the hatches that I often use for my blocks is background colour, because it is very convenient to cover other objects in the drawings. I understand that many people prefer using Wipe out and so do I, however, this Wipe out command also has its disadvantages, I will tell you more about it in the next article.

In this article, I would like to share with you guys how to remove the white background colour (255, 255, 255) in Autocad blocks by using an AutoLISP in this link. You can download and use it. Should you have any problem please take a look at my video here for more clarity or leave a comment for me. Thank you
Here is my video for your reference, I hope you enjoy it:


Please Share

Leave a Reply