Autolisp tính độ dài trong AutoCad

Autolisp
Please Share

Khi làm việc với bản vẽ kiến trúc hay nội thất thì việc tính độ dài của một đoạn thẳng hay một hình vuông, hình chữ nhật là một yêu cầu thường thấy, đặc biệt là khi bạn muốn làm dự toán để báo giá. 

Để làm điều này thì mình giới thiệu đến các bạn 2 Autolips rất hữu ích khi muốn tính độ dài của một đoạn thẳng bất kỳ.

Với Autolisp đầu tiên này sẽ cho phép bạn tạo một dãy số thể hiện chiều dài của đoạn thẳng mà bạn vừa đo. Tuy nhiên nhược điểm là không thể áp dụng cho Spline. Tải autolisp

Một autolisp thứ hai cho phép bạn tính toán tổng chiều dài của nhiều đoạn thẳng, nhưng chỉ cho phép hiển thị số tạm chứ không cho phép tạo số trên bản vẽ cad như với Autolisp đầu. Tải autolips

Các bạn tùy ý lựa chọn loại Autolisp phù hợp nhé. Nếu có thắc mắc gì trong quá trình sử dụng thì vui lòng để lại tin nhắn cho mình nhé.

How to calculate the length of multi lines in Autocad

When working with Architecture drawings or Interior drawings we often need to measure the length of lines or rectangular, or square, especially if you want to estimate them for quotation purposes.

In order to do this kind of task, I would like to introduce these useful two AutoLISP to you guys to measure any lines that you want.

The first one will help you to create a number for the long line that you just measured. However, it cannot be used for the Spline. Download it here.

The second one allows you to calculate the whole length of many lines, however, it just allows us to show temporary numbers but not the number on a cad file as the first one. Download it here.

Please feel free to choose any AutoLISP that you want. Should you have any inquiries, please leave a comment for me, I am very happy to discuss more with you.


Please Share

Leave a Reply