Ocean Kingdom

Please Share

Ocean Kingdom Total Area: > 2,700m2 – Location: Phan Thiết, Việt Nam

The Ocean Kingdom project is a component of NovaWorld project in Phan Thiết. My colleague and I were in charged this project before our departure from the company. This venture comprises various sections, including Xing Fu Tang (幸福堂) Restaurant, Park and Ocean Retail, Phildeli coffee, Don Chicken Restaurant, and Wave Restaurant, covering a total area of more than 2,700m2.

The project boasts a distinctive and attractive design, particularly evident in the captivating outdoor design of Wave Restaurant. Additionally, Don Chicken Restaurant, constructed from wood, stands out with its charming dummy windows resembling ship windows.

Ocean Kingdom là một khu vực trong chuỗi dự án NovaWorld tại Phan Thiết. Mình và một bạn nữa đã tham gia dự án này trước khi rời khỏi công ty, khu vực này gồm có nhiều khu phức hợp như: nhà hàng Xing Fu Tang (幸福堂), khu bán hàng Park và Ocean, quán cafe Phildeli, nhà hàng Don Chicken và nhà hàng Sóng với tổng diện tích hơn 2.700m2. 

Thiết kế của các khu vực này khá đẹp và độc đáo, đặc biệt là khu vực nhà hàng Sóng với thiết kế ngoài trời đẹp mắt, nhà hàng Don Chicken được ốp gỗ và trang trí bằng những ô cửa sổ giả có hình dáng giống với cửa sổ trên tàu.


Please Share

Leave a Reply