VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH DỊCH TRÊN WEBSITE

Website của mình có 2 đợt đọc sách:

Đợt đọc sách thứ 1 được tính từ 1/11/2018 đến 30/04/2019. Các sách trong đợt 1 gồm có: Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim trong Hẹn hò, Why men love Bitches, Why men marry Bitches, The Rules, ….

Đợt đọc sách thứ 2 được tính từ 01/05/2019 đến 30/10/2019. Các sách dịch trong đợt này gồm có: Men chase women choose, Rules for marriage và phần còn lại của Why men love bitches và why men marry bitches.

Sau các cuốn này mình sẽ ngưng không dịch sách nữa.

Lưu ý:
– Các bạn đã đăng ký thành viên vào đọc sách thì tuyệt đối không được có hành động sao chép, hay rao bán bài viết của mình đi bất cứ nơi đâu. Mình phát hiện ra sẽ hủy bỏ tư cách thành viên của bạn đó.
– Không được yêu cầu mình gửi bản dịch PDF.

Facebook
  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  
  •