There VND Then

Please Share

There VND ThenArea: ~2,600m2

Originally, there were plans to construct a fashion brand store within the Union Square building. Unfortunately, the project had to be called off for various reasons. Nevertheless, I am keen on featuring it on my website as it was a project for which I held considerable responsibilities. The scope of the There VND Then project was substantial, spanning over 2,600m2 and encompassing multiple product display areas. The design, curated by an Interior Design Company from England, was both unique and impressive.

Despite the project’s cancellation, I fulfilled my responsibilities by delivering the drawings to the investor, along with an extensive materials specification tailored to their complicated requirements. While sourcing materials and engaging in client meetings were not initially within my duty, I successfully completed these tasks with the assistance of the German managers from the investor’s side, and I am particularly grateful for their support.

Material List

Đây là một thương hiệu dành cho một cửa hàng thời trang dự kiến sẽ được xây dựng trong tòa nhà Union Square. Mặc dù dự án này đã bị hủy bỏ vì một số lý do, nhưng tôi vẫn quyết định thể hiện nó trong hồ sơ của mình vì đây là một trong những dự án mà tôi đã tham gia và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Quy mô của dự án khá lớn, với tổng diện tích hơn 2.600m2 có nhiều khu vực trưng bày sản phẩm khác nhau. Công trình được thực hiện bởi một công ty tư vấn thiết kế đến từ Anh, với một thiết kế độc đáo và ấn tượng.

Thật đáng tiếc là dự án này đã không thể được triển khai như kỳ vọng, tuy nhiên, tôi vẫn đã hoàn thành tốt bộ hồ sơ thiết kế, kèm theo một danh sách vật liệu chi tiết theo yêu cầu phức tạp của chủ đầu tư. Việc tìm kiếm vật liệu cho dự án và tham gia các cuộc họp với chủ đầu tư, mặc dù không thuộc phạm vi công việc ban đầu của tôi, nhưng tôi vẫn thực hiện tốt với sự hỗ trợ đặc biệt từ các quản lý dự án người Đức thuộc chủ đầu tư. Tôi chân thành biết ơn họ.

Floor Plan
Elevation
LẤY MÃ GIẢM GIÁ CAFE HIGHLANDS

Please Share

Leave a Reply