Men chase Women choose – 07

Spread the love

HIỆU ỨNG COOLIDGE HAY CÒN GỌI LÀ HIỆU ỨNG HAM CỦA LẠ

Nghe kể rằng vào một ngày, Tổng Thống Calvin Coolidge và vợ của ông ấy ghé thăm trang trại gà. Bà Coolidge đang đi trước chồng thì phát hiện ra con gà trống đa tình và đã hỏi người tùy tùng “Nó lúc nào cũng làm như vậy à?”

Người tùy tùng nói “Đúng vậy thưa Bà, mỗi ngày đều như vậy”.

Bà Coolidge nói “Tôi phải chỉ cho Tổng Thống xem mới được”.

Người tùy tùng chạy đi gọi Tổng Thống. Ông đến xem và để ý thấy hành vi của con gà trống và hỏi cùng câu hỏi với vợ của ông  “Nó lúc nào cũng làm như vậy à?”

Người tùy tùng nói “Đúng vậy, thưa Ngài”.

“Tôi hiểu rồi. Để tôi hỏi một câu hỏi khác”

“Hãy cho tôi biết nào cậu bé. Có phải là với cùng một con gà mái mỗi ngày không?”

“Ồ không thưa Ngài, với những con gà mái khác nhau mỗi ngày”.

“Đó là điều mà tôi nghĩ, cậu bé à. Bây giờ hãy chạy lại và kể cho bà Coolidge nghe về điều này”.

Điều mà Tổng Thống Coolidge để ý thấy là một hiện tượng thường xuyên được quan sát trong phòng thí nghiệm, và từ đó nó có tên gọi là hiệu ứng Coolidge.

Hành vi này được quan sát thấy đầu tiên là ở chuột. Họ phát hiện ra rằng dopamine của con đực gia tăng ngay cả khi nó bị ngăn cản tiếp cận với con cái. Khi nó được tự do hòa nhập với con cái thì mức độ dopamine gia tăng khi nó giao phối với từng con. Nó lần lượt kết đôi với từng con cái cho đến khi kiệt sức, nhưng vẫn duy trì mức độ dopamine cao của nó. Chỉ sau khi việc QHTD bị bão hòa thì mức độ dopamine mới giảm xuống. Vào lúc này thì nó bắt đầu tỏ ra thờ ơ với sự quan tâm, dụ dỗ của con cái. Cho dù có mệt mỏi cỡ nào sau nhiều lần QHTD, nhưng mỗi khi có con cái mới được thả vào thì mức độ dopamine của con đực lại tăng lên đáng kể.

ĐỂ ĐỌC TIẾP – NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *